Buku Rujukan1. Kuasa-kuasa Polis Diraja Malaysia (Lembaga Penyelidik Undang-undang) International Law Book   
    Services

2. Pengenalan Kepada Sistem Perundangan di Malaysia (Noor Aziah Mohd Awal) International Law Book 
    Services

3. Pengenalan Kepada Undang-Undang Komersial di Malaysia (Sakina Shaik Ahmad Yusoff) International 
    Law Book Services 4. Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia (INTAN) INTAN

5. Mahkamah Syariah di Malaysia – Pencapaian dan Cabaran (Ahmad Hidayat Buang) Penerbit Universiti 
    Malaya

6. Abdullah Ahmad Badawi – 3 Tahun di Putrajaya (Sivamurugan Pandian) Utusan Publications

7. Dasar Luar Malaysia Era Dr Mahathir Mohamad (Mohd Nasran Mohamad) One Touch Creative 
    Enterprise

8. Dasar-Dasar Utama Kerajaan Malaysia (Yusof Ismail) A.S. Noordeen

9. Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia (Tun Mohd Salleh Abas) Dewan Bahasa dan Pustaka

10. Islam Hadhari Dalam Negara Islam (Abd Manaf b Hj Ahmad) Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia

11. Perlembagaan Persekutuan - MDC Publishers

12. Teks Efektif STPM Pengajian Am Kertas 1 (R.Kuberan, Foo Kok Man, Mohd Azami Ahmad) Penerbit
      Ilmu Bakti Sdn. Bhd

13. Effective Practice STPM Pengajian Am Kertas 2 (Thurai Raj, Y.Ponnusamy) Oxford Fajar Sdn Bhd

14. Effective Practice STPM Pengajian Am Kertas 1 (Mustapha Saud) Oxford Fajar Sdn Bhd

Term of Use

Pemilik blog tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang kerosakan kepada komputer yang berlaku semasa anda melayari blog ini. Untuk makluman anda artikel yang dimuatkan adalah adalah diambil dari pelbagai sumber dan pemilik-pemilik blog lain serta hasil tulisan penulis-penulis buku yang berkaitan. Penulis terlebih dahulu memohon ampun dan maaf sekiranya artikel atau penulisan yang kurang lengkap dan tidak dapat memuaskan hati para pelawat. Ribuan terima kasih ke atas pemilik blog lain yang mana artikel anda juga telah dipetik untuk dimuatkan di dalam blog ini. Adalah diharapkan agar segala maklumat dan penulisan dapat dikongsi dan disebar luas.