Sunday, August 22, 2010

Peranan Kerajaan

Peranan Kerajaan

Kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan pengguna.
Kerajaan melindungi para pengguna dengan :

a) menggubal undang-undang
b) menguatkuasakan undang-undang
c) menyelaras kepentingan pengguna


Kerajaan telah menggubal beberapa undang-undang untuk melindungi pengguna.

Antara undang-undang yang telah digubal ialah :

a) Akta Perihal Dagangan 1972 (Pindaan 1982).
b) Ordinan Menjual Makanan dan Dadah 1952 (Pindaan 1983).
c) Akta Kawalan Harga 1946 (Pindaan 1973)
d) Akta Kawalan Bekalan 1961 (Pindaan 1973)
e) Akta Timbang dan Sukat 1972
f) Peraturan-peraturan Makanan 1985
g) Akta Sewa Beli 1967
h) Akta Elektrik 1973
i) Akta Label 1980
j) Akta Mutu Alam Sekitar 1974


Penguatkuasaan undang-undang adalah tanggungjawab Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Kementerian ini akan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap pengeluar atau peniaga yang melakukan sebarang penipuan atau perbuatan yang curang ke atas pengguna.


0 comments:

Term of Use

Pemilik blog tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang kerosakan kepada komputer yang berlaku semasa anda melayari blog ini. Untuk makluman anda artikel yang dimuatkan adalah adalah diambil dari pelbagai sumber dan pemilik-pemilik blog lain serta hasil tulisan penulis-penulis buku yang berkaitan. Penulis terlebih dahulu memohon ampun dan maaf sekiranya artikel atau penulisan yang kurang lengkap dan tidak dapat memuaskan hati para pelawat. Ribuan terima kasih ke atas pemilik blog lain yang mana artikel anda juga telah dipetik untuk dimuatkan di dalam blog ini. Adalah diharapkan agar segala maklumat dan penulisan dapat dikongsi dan disebar luas.